SPOTKANIE Z PREZYDENTEM

Klasa Va spotkała się w dniu dzisiejszym z prezydentem Głogowa Rafaelem Rokaszewiczem. Uczniowie poprosili o objęcie patronatem projektu edukacyjno-krajoznawczego Korona Gór Polski dla Miasta Głogowa. Projekt ma na celu odwiedzenie wszystkich pasm górskich występujących na terenie Polski i zdobycie ich najwyższych szczytów. Aktualnie Koronę w Polsce zdobywa 26819 osób, a dumnym mianem zdobywców może poszczycić się 1546 osób. Z Głogowa wyzwanie zdobycia KGP podjęło 76 osób, z czego zdobyło zaledwie 7 osób.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tytuł Najmłodszego Zdobywcy KGP od 2015 roku należy do głogowianina (8 letniego wówczas) Huberta Wyrozumskiego, obecnego członka projektu Korona Gór Polski dla Miasta Głogowa. Klasa V zdobyła już 12 szczytów, przed nami jeszcze 16, w tym najwyższy – Rysy, który zamierza zdobyć na początku klasy VI.

Uczniowie dostali od Prezydenta flagi miasta Głogowa, aby mogli dokumentować zdobycze, jednocześnie promując nasze miasto.

Uczniowie poprosili o wsparcie w postaci:
1. koszulek technicznych z nadrukiem motta projektu Korona Gór Polski dla Miasta Głogowa 2016-2020
2. lekkich plecaków turystycznych, dzięki którym długie wędrówki na górskich szlakach staną się łatwiejsze,
3. czapek ochronnych z daszkiem.

Pozyskane materiały promocyjne zostaną wykorzystane na Gali Koronacyjnej w Warszawie, na której zdobywcy Korony Gór Polski dla Miasta Głogowa zostaną oficjalnie włączeni w poczet Zdobywców Korony Gór Polski.

Strona używa plików cookie - Odwiedzając naszą stronę lub klikając w przycisk akceptujesz naszą używanie plików Cookies.
Akceptuję pliki Cookies
x