WYKŁAD PROFESORA

Dziś uczniowie klas starszych mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z prof. Stanisławem Nicieją, autorem wielu książek o tematyce kresowej. Spotkanie odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie i nawiązywało do rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prelegent nakreślił dramatyczne losy naszej ojczyzny na przestrzeni wieku, ale skupił się przede wszystkim na kwestii napaści Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku. Prelekcja została wzbogacona projekcją filmu „Trzy mosty”. Profesor Nicieja zwrócił się do słuchaczy z gorącym apelem o pamięć historyczną, dbałość o dziedzictwo swego miasta i kraju. Spotkanie z historykiem było doskonałym podsumowaniem zagadnień omawianych na lekcjach historii.

Strona używa plików cookie - Odwiedzając naszą stronę lub klikając w przycisk akceptujesz naszą używanie plików Cookies.
Akceptuję pliki Cookies
x