KĄCIK PIERWSZAKA

Jesteśmy szkołą, która:
• zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju,
• tworzy kameralne zespoły klasowe (max.16 osób),
• zwiększa liczbę godzin języka angielskiego do 4 tygodniowo (od IV kl. dodatkowo 1 godz. z native speakerem z USA)
• zapewnia lekcje pływania,
• dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
• dba o bezpieczne warunki nauki i zabawy oraz promuje zdrowy styl życia,
• organizuje wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom z trudnościami w nauce i zachowaniu,
• podejmuje działania profilaktyczne na rzecz wszystkich uczniów,
• oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych we wszystkie dni tygodnia,
• kształtuje postawy ekologiczne,
• unowocześnia bazę i wyposażenie pracowni i świetlicyunnamed

Oferujemy:
• opiekę świetlicową (6:30– 16:30),
• opiekę pedagoga i logopedy,
• liczne, ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
• zajęcia z komputerem,
• świeże kanapki i obiady w pobliskiej restauracji,
• wyjścia do kina, teatru, muzeum, ogrodu botanicznego, zoo, itp.
• wycieczki bliższe i dalsze, piesze i autokarowe, zielone szkoły, półkolonie
• imprezy integracyjne – np. Dzień Rodziny, Święto Szkoły, Dzień Jesiennego Owoca, Dzień Kultur Świata
• imprezy sportowe – np. Spotkania ze Sportowcami, Maratony Taneczne,
• udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
• przedstawienia teatralne, jasełka, występy grup tanecznych
• płatne zajęcia sportowe na kortach tenisowych,
• odpłatna nauka gry na instrumentach muzycznych oraz dodatkowych języków obcych
Przez minione 6 lat istnienia byliśmy szkołą przyjazną, uczącą mądrego partnerstwa, uwrażliwiającą na problemy drugiego człowieka, dbającą o wysoki poziom nauczania jak również efekty pracy artystycznej. I taką szkołą pozostajemy.

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018 JUŻ ROZPOCZĘTY!

unnamed (1)


Strona używa plików cookie - Odwiedzając naszą stronę lub klikając w przycisk akceptujesz naszą używanie plików Cookies.
Akceptuję pliki Cookies
x