WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI Z HISZPANII I TURCJI

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie Comenius, który realizowany jest w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.Głównym celem projektu było poszerzanie i utrwalanie wiadomości na temat przyrody, zmian klimatycznych, poznanie tradycji, historii i kultury państw uczestniczących w projekcie oraz umiejętne komunikowanie się w języku angielskim.

turcja


Strona używa plików cookie - Odwiedzając naszą stronę lub klikając w przycisk akceptujesz naszą używanie plików Cookies.
Akceptuję pliki Cookies
x