PLASTYCZNE dla uczniów klas I -III

Głównym celem zajęć jest rozwijanie u uczniów uzdolnień i zainteresowań artystycznych, obcowanie ze sztuką, a także rozwijania talentu plastycznego. Na kółku uczniowie poznają wiele nowych i ciekawych technik plastycznych miedzy innymi takich jak kolaż, wydrapywanka, frottage, wyklejanka, wydzieranka, batik stearynowy, gwasz. Na zajęciach korzystamy z różnorodnych faktur, materiałów papierniczych, farb plakatowych, akwareli, bibuły, plasteliny, modeliny, węgla, świecy, ołówka, rożnego rodzaju kredek, darów natury itp. Prace wykonane przez uczniów są wykorzystywane później do tworzenia wystaw, dekoracji przedstawień szkolnych, dekoracji świątecznych, wystroju świetlicy, korytarza szkolnego, a także są prezentowane na gazetkach, tworząc w ten sposób zaplecze scenograficzne oraz biorą udział w organizowanych konkursach plastycznych zarówno szkolnych jak i międzyszkolnych. Na zajęciach panuje miła i przyjazna atmosfera, dzieci współpracują ze sobą, dzielą się przyniesionym przez siebie materiałami oraz chętnie i z wielkim zapałem wykonują prace plastyczne.


Strona używa plików cookie - Odwiedzając naszą stronę lub klikając w przycisk akceptujesz naszą używanie plików Cookies.
Akceptuję pliki Cookies
x