SPORTOWE

Głównym celem zajęć sportowych jest zaspokojenie potrzeb ruchowych dziecka.
Ruch jest nieodzownym elementem życia,  nie tylko poprawia  zdrowie fizyczne, ale bardzo dobrze pozwala poznać siebie, swoje mocne i słabe strony. Zajęcia sportowe  rozwijają sprawność fizyczną dziecka, propagują zdrowy i aktywny styl życia, uczą samodzielności, pewności siebie, zdrowej rywalizacji oraz współdziałania w  zespole.
Dziecko poznaje różnorodne gry i zabawy ruchowe oraz zostaje wprowadzanie w świat różnych dziedzin sportu, ma możliwość doskonalenia umiejętności nabytych podczas lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia są dostosowane do poszczególnych grup wiekowych.


Strona używa plików cookie - Odwiedzając naszą stronę lub klikając w przycisk akceptujesz naszą używanie plików Cookies.
Akceptuję pliki Cookies
x