KOŁO CHEMICZNE

Celem głównym jest stworzenie uczniom zdolnym wszechstronnych warunków, sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu.

Treści programu realizowane na zajęciach zostały tak przemyślane, by przygotować uczniów do konkursu przedmiotowego.

Pogłębianie wiedzy chemicznej – w ramach oferowanych zajęć – odbywa się poprzez powiązanie wewnętrznego świata szkolnego z otaczającą rzeczywistością.  

Zajęcia odbywać się będą w dobrze wyposażonej pracowni chemicznej, co w znacznym stopniu może wpłynąć na rozwój zainteresowań i zamiłowań uczestników koła.


Strona używa plików cookie - Odwiedzając naszą stronę lub klikając w przycisk akceptujesz naszą używanie plików Cookies.
Akceptuję pliki Cookies
x