KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ELEMENTAMI CLIL

Uczniowie zainteresowani pogłębieniem wiedzy i uzyskaniem dodatkowych umiejętności będą mogli uczestniczyć w pracach Koła języka angielskiego z elementami CLIL (Content and Language Integrated Learning). CLIL jest metodą Zintegrowanego Nauczania Języka i Przedmiotu poprzez nauczanie wybranego przedmiotu w języku obcym.  Celem metody  jest łączenie  języka angielskiego z wiedzą z danej dziedziny (np. historii, kultury, sztuki, technologii, biologii, matematyki, fizyki, chemii). Wszystko po to, by uczniowie zdobyli wiedzę na temat dziedzin specjalistycznych, rozwijali świadomość interkulturową, uzyskali lepsze przygotowanie do dalszych etapów edukacji, uczyli się języka w niekonwencjonalny sposób. 


Strona używa plików cookie - Odwiedzając naszą stronę lub klikając w przycisk akceptujesz naszą używanie plików Cookies.
Akceptuję pliki Cookies
x