DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ

Slajd3

ASLAN to szkoła pozytywnych emocji, bezpieczna i przyjazna dla uczniów. Szkoła, która zapewnia wysoki poziom edukacji i rzetelnie przygotowuje swoich uczniów do kolejnych etapów kształcenia. Szkoła, która likwiduje konieczność uzupełniania wiedzy poza szkołą w ramach korepetycji, zajęć dodatkowych czy kursów językowych. Gwarantujemy ciągłość i spójność edukacyjną na wszystkich poziomach nauczania.
RACJONALNY PLAN ZAJĘĆ

Slajd6Stworzyliśmy plan zajęć, w którym jest miejsce i czas zarówno na poznanie całości obowiązującego materiału i efektywną naukę języków obcych, jak i wzbogacanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz pomoc w przypadku pojawiających się trudności w nauce.


INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

Klasy liczące do 16 osób pozwalają na optymalizację procesu dydaktycznego i pełne monitorowanie pojawiających się potrzeb i trudności.Program wychowawczy i edukacja w naszej szkole nastawione jest na indywidualizację. Wspieramy udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych na poziomie ogólnopolskim, konkursach artystycznych, udział w zawodach sportowych i zdobywanie certyfikatów z języków obcych.


NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Jednym z głównych celów szkoły jest efektywne nauczanie dwóch języków obcych. Językiem wiodącym jest język angielski. Drugi język to hiszpański lub niemiecki. Istotą nauki jest ciągłość programowa i gwarancja kontynuacji nauki na kolejnych szczeblach edukacji. Duży nacisk jest położony na konwersacje.  Dzięki zwiększonej liczbie godzin uczniowie są sukcesywnie przygotowywani pod kątem certyfikatów językowych.

Uczymy poprzez twórcze działania, ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu, filmy, książki, projekty. Nieograniczone możliwości daje nam praca z tablicą multimedialną. Konwersacje w języku angielskim i hiszpańskim odbywają się co tydzień z native speaker-ami ze Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Ponadto uczniowie mają możliwość Slajd25dwutygodniowego wyjazdu do Minneapolis w USA, gdzie uczestniczą w zajęciach szkolnych i mieszkają w domach swoich rówieśników.


ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia, które służą rozwijaniu zdolności, umiejętności i zainteresowań pracę indywidualną z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz pomoc w przygotowaniu do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

 

BEZPIECZEŃSTWO

czyli z jednej strony… mało liczebne klasy, bliski kontakt z młodzieżą i skrojona na miarę potrzeb profilaktyka wychowawcza w myśl hasła: „zapobiegać, a nie leczyć” pozwalające na tworzenie szkoły bezpiecznej, o wysokiej kulturze organizacji; szkoły, w której uczeń ma prawo do wyrażania własnych opinii, definiowania marzeń i zainteresowań, a nauczyciel jest autorytetem; szkoły pozytywnych emocji i wzajemnego wspierania się oraz co najważniejsze szkoły, o którą wszyscy dbamy i w której chce się być, zaś z drugiej strony… system kodów przy wejściu.


RADA UCZNIÓW

Nasza szkoła to miejsce, w którym liczymy się ze zdaniem naszych uczniów. Jesteśmy otwarci na ich pomysły i zaangażowanie. Wspieramy działalność Rady Uczniów i cieszymy się z każdej inicjatywy, która służy społeczności szkolnej.

Slajd12
KONTAKT Z RODZICAMI

Bardzo ważnym elementem naszej codziennej pracy jest stały kontakt z rodzicami naszych uczniów. Poza codziennym kontaktem z wychowawcami klas, do dyspozycji rodziców jest również dziennik elektroniczny. Ponadto od początku funkcjonowania jesteśmy otwarci na uwagi, pomysły i spostrzeżenia i bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami. Nasza Rada Rodziców jest bardzo zaangażowana w życie szkoły, co możemy doświadczać podczas uroczystości szklonych jak i w dni codzienne.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI SZKOŁAMI

Współpracujemy ze szkołą w Minneapolis. Nasi uczniowie wyjeżdżają na wymiany studyjne do Stanów Zjednoczonych. Gościmy uczniów z Minneapolis w naszej szkole, którzy podczas pobytu w Polsce mieszkają w domach naszych uczniów.

W ramach programu Comenius i Erasumus + nasi uczniowie mają okazję poznać kulturę i obyczaje innych państw. Slajd22W latach 2012-2014 współpracowaliśmy ze szkołami w Turcji i Hiszpanii.

WYCIECZKI I WYJAZDY

Organizujemy zajęcia edukacyjne, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Collegium Maius,                     w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, na uczelniach wrocławskich podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Spotkania z kulturą poprzez udział w koncertach, spektaklach teatralnych i musicalach.


SPÓJNOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ OD PRZEDSZKOLA DO LICEUM…

…czyli nasze plany, w myśl których rozwijamy się razem z naszymi uczniami i stopniowo budujemy ich ścieżkę edukacyjną aż do liceum.

Dlatego warto zaufać nam jak najwcześniej i tym samym pozwolić, by potencjał Państwa dzieci miał szansę od początku rozwijać się w nowoczesnym wymiarze edukacji, w poczuciu bezpieczeństwa, ładu i ciągłości edukacyjnej.


Strona używa plików cookie - Odwiedzając naszą stronę lub klikając w przycisk akceptujesz naszą używanie plików Cookies.
Akceptuję pliki Cookies
x