CZESNE GIMNAZJUM

Czesne 580 zł x 12 miesięcy

ZNIŻKA RODZINNA – 100 zł taniej dla drugiego dziecka.

GWARANCJA CENY na 3 lata nauki !

Istnieje możliwość ubiegania się o stypedia naukowe i socjalne.

W RAMACH CZESNEGO W GIMNAZJUM

Szkoła zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych na poziomie gimnazjum, w tym przede wszystkim, do zapewnienia uczniowi:

  • Realizowania programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zagadnień wybiegających poza podstawowy program,
  • Bezpieczeństwa w czasie prowadzonych zajęć,
  • Fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • Nauczania języka angielskiego w wymiarze rozszerzonym,
  • Nauczania drugiego języka nowożytnego w wymiarze rozszerzonym (hiszpański/niemiecki),
  • Nauczania matematyki w wymiarze rozszerzonym,
  • Prowadzenia zajęć sportowych,
  • Możliwości uczestnictwa w trzech kołach zainteresowań prowadzonych przez szkołę,
  • Optymalnych warunków potrzebnych do wszechstronnego rozwoju, wiążących się z indywidualnym podejściem do każdego ucznia,
  • Możliwości korzystania z wyposażonych sal przedmiotowych, sali komputerowej oraz wysokiej jakości sprzętu dydaktycznego i multimedialnego.

* 640 zł x 10 miesięcy ( klasa III )


Strona używa plików cookie - Odwiedzając naszą stronę lub klikając w przycisk akceptujesz naszą używanie plików Cookies.
Akceptuję pliki Cookies
x