CZESNE SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy I – III : czesne – 500 zł x 12 miesięcy

Klasy IV-VI: czesne – 520 zł x 12 miesięcy

Klasy VII – VIII : czesne – 580 zł x 12 miesięcy*

 ZNIŻKA RODZINNA – 100 zł taniej dla drugiego dziecka.
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia naukowe i socjalne.

* 696 zł x 10 miesięcy ( klasa VIII)

W RAMACH CZESNEGO:
Szkoła zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych na poziomie szkoły podstawowej, w tym przede wszystkim, do zapewnienia uczniowi:

  • realizowania programu zatwierdzonego przez MEN oraz zagadnień wybiegających poza podstawowy program,
  • bezpieczeństwa w czasie prowadzonych zajęć,
  • zajęciach świetlicowych dla klas I-III w godzinach 6:30 – 16:30,
  • fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • nauczania języka angielskiego (oraz hiszpańskiego od klasy VII) w wymiarze rozszerzonym,
  • nauczania matematyki w wymiarze rozszerzonym w klasach IV-VIII,
  • prowadzenia zajęć sportowych (w tym zajęć na pływalni dla klas I-III),
  • możliwości uczestnictwa w trzech kołach zainteresowań prowadzonych przez szkołę (każde dodatkowe koło odpłatne 20 zł miesięcznie),
  • optymalnych warunków potrzebnych do wszechstronnego rozwoju, wiążących się z indywidualnym podejściem do każdego ucznia,
  • możliwości korzystania z wyposażonych sal przedmiotowych, sali komputerowej oraz wysokiej jakości sprzętu dydaktycznego i multimedialnego.

* 696 zł x 10 miesięcy ( klasa VIII)

 


Strona używa plików cookie - Odwiedzając naszą stronę lub klikając w przycisk akceptujesz naszą używanie plików Cookies.
Akceptuję pliki Cookies
x