02 stycznia 2020

Bitwa po Grunwaldem

Dzisiaj w pełnym słońcu stanęły naprzeciw siebie wojska polskie i krzyżackie. Wojskiem polskim dowodził ale nie brał udziału w bitwie - król Władysław Jagieło a wojskami krzyżackimi Wielki Mistrz Urlich von Jungingen .Jak można się było spodziewać wygrali Polacy. Choć bitwa była zażarta.Po skończonej walce wszyscy rycerze z klasy IV dostali karty pracy, które wypełnili prawie bezbłędnie.