Szkoła  Podstawowa  ASLAN

 

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Aslan

im. C.S.Lewisa w Głogowie

 

powstała jako pierwsza tego typu niepubliczna placówka oświatowa w mieście.

Posiada uprawnienia szkoły publicznej na podstawie postanowienia Dolnośląskiego

Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Siedziba szkoły mieści się na trzecim piętrze w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na ul.Piotra Skargi 5.


We wrześniu 2012 roku w naszych progach przywitaliśmy 37 uczniów. Stanowisko dyrektora zostało powierzone mgr Beacie Wasilewskiej-Ćwioro. Dwa lata później było już 148 uczniów. Gimnazjum Aslan w roku 2018 zostało przekształcone na mocy ustawy w Liceum Ogólnokształcące. Obecnie Sp Aslan i Liceum liczą 247 uczniów.

 

 

Film z rozpoczęcia Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum Aslan w roku  2012

HISTORIA SZKOŁY