Nasza szkoła złożyła wniosek o przystąpienie do programu Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem programu jest wyposażenie szkół nowoczesne pomoce dydaktyczne w, które pozwolą na uatrakcyjnienie prowadzenia zajęć i rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów.