Zajęcia prowadzi logopeda,  Angelika Śpiewak

1. refleksja nad słowami niweluje zachowania niepożądane i sprawia, że człowiek umie z kimś być, tzn. dzielić się swoimi przemyśleniami, rozumieć racje innego;

2. rozwój właściwości fonetycznych języka dziecka osiąga wartość optymalną w wieku sześciu lat. Osoba, która w dzieciństwie nie przyswoiła prawidłowych wzorców artykulacyjnych, mówi niepoprawnie, np. źle artykułuje głoskę „r”; 

3. człowiek dobrze przygotowany do słuchania, mówienia, czytania, pisania „nie wpada w ciszę”, tj. może swobodniej opanować teksty z różnych dziedzin wiedzy. Poszerza przestrzeń myślenia, nie staje się niewolnikiem swojego rozumienia i nie zadowala go przeciętność. Pragnę zaproponować dzieciom zajęcia, które nie tylko służą korygowaniu wad wymowy, ale także pozwalają Państwa pociechom ukierunkować się na normy i wartości. Zalecane ćwiczenia w wieloraki sposób wpływają na kontrolę sytuacji oraz kształtują czynności, pomagające w uzyskaniu silnej motywacji do nauki i samokontroli. Dziecko dobrze wytrenowane w myśleniu osiąga szybciej cele i wykonuje pracę z mniejszym nakładem energii. Zdolność do korzystania z doświadczeń życiowych rozwijana jest poprzez zadania o różnym stopniu zróżnicowania w myśl zasady: Umieć coś, czego inni nie umieją.

Zajęcia logopedyczne mają charakter zindywidualizowany i są odpłatne.

B​ezpłatne b​adania przesiewowe są oferowane wszystkim uczniom. 

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Szanowni Państwo,

w przygotowaniu dzieci do radzenia sobie w życiu dorosłym nie może zabraknąć miejsca na kształcenie poprawnej i świadomie uprawianej komunikacji z kilku zasadniczych powodów: