Zajęcia z native speakerem odbywają się raz w tygodniu jako piąta, obowiązkowa godzina języka angielskiego. Lekcje prowadzi, Michele Czyż oraz Misak Mitch. Autentyczność prowadzonych zajęć oraz poczucie bezpośredniego kontaktu z żywym językiem jest niezmiernie ważne i wpływa na szybkie, płynne opanowanie angielskiego. Lekcje mają formę konwersacji wyłącznie w języku angielskim. Podczas zajęć uczniowie utrwalają słownictwo oraz osłuchują się z wymową i akcentowaniem. Szczególnie istotne jest , że uczniowie przełamują naturalną barierę wypowiadania się w języku obcym.

NATIVE SPEAKER