Szkoła  Podstawowa  ASLAN

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ASLAN

mgr Małgorzata Jankowska

JĘZYK POLSKI 

mgr Beata Waśliewska-Ćwiro

DYREKTOR

mgr Małgorzata Zarubajko

WICEDYREKTOR

mgr Marta Kaczmarek

SEKRETARKA

mgr Alicja Smolińska

MATEMATYKA

dr Maria Fudali-Pyszka

HISTORIA

dr inż. Izabela Kucharczyk

PRZYRODA, BIOLOGIA, 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Małgorzata Zarubajko

HISTORIA

mgr Barbara Lachowicz

RELIGIA KATOLICKA

mgr Marta Kaczmarek

TECHNIKA, INFORMATYKA

mgr Małgorzata Ostrowska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Anna Oliwa-Płaczek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Anna Akielaszek-Witczak

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Anna Oliwa-Płaczek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Michell Czyż

JĘZYK ANGIELSKI (Native Speaker)

mgr Misak Mitch

JĘZYK ANGIELSKI (Native Speaker)

mgr Adrian Nowicki

RELIGIA (Rzymsko-Katolicka)

mgr Anna Andruszkiewicz

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Marta Kaczmarek

TECHNIKA I INFORMATYKA

mgr Katarzyna Bryś

FIZYKA I CHEMIA

mgr Dorota Doskocz

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Dorota Doskocz

FIZYKA I CHEMIA

mgr Anna Gwiazda

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Marta Gęstwa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Karol Korpak

MATEMATYKA

mgr Dagmara Olechowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Mateusz Płaczek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Przemek Skalik

SZACHY

mgr Anna Karbownik  

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Alicja Smolińska

MATEMATYKA

mgr Dagmara Olechowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Angelika Śpiewak

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

dr Zbigniew Wierzchowski

JĘZYK ANGIELSKI, MALARSTWO

mgr Małgorzata Zarubajko

HISTORIA

mgr Aneta Szymańska

LOGOPEDA

mgr Anna Świercz

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Urszula Garbacz

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Joanna Krajewska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Tomasz Terefnko

RELIGIA (Protestancka)

mgr Izabela Kucharczyk

PRZYRODA, BIOLOGIA, EDB

Jestem magistrem filologii polskiej. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Na lekcjach j. polskiego nieustannie wykorzystuję kontekst historyczny, aby ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień literackich. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego oraz egzaminatora zewnętrznego CKE. Szczególnym zainteresowaniem darzę teatr, którym usiłuję zarazić także młodzież, organizując spektakle na terenie szkoły i poza nim. Kolejną moją pasją jest poezja oraz propagowanie dokonań literackich poetów głogowskich. Na sercu leży mi poza przekazaniem wiedzy także odkrycie w uczniach różnorodnych talentów i możliwości, a także zbudowanie osobowości absolwenta, który bez problemu odnajdzie się w wymagającym życiu pozaszkolnym.

Tytuł magistra historii otrzymałam na Wydziale Humanistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Ukończyłam również studnia na kierunku Technologia Informacyjna i Informatyka.  Moi uczniowie mogą się poszczycić zaszczytnymi miejscami w międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich oraz powiatowych konkursach i olimpiadach. Jestem laureatką konkursu Instytutu Badań Edukacyjnych dla nauczycieli „Lekcja dobrej historii”. Angażuję się prowadząc ciekawe lekcje i staram się rozbudzać wśród uczniów zainteresowanie historią. Od kilku lat zajmuję się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych z projektów zewnętrznych (EFS POKL, Comenius, Fundusze Szwajcarskie).

Ukończyłam studia  na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na ki.erunku lingwistyka stosowana. W trakcie ostatniego roku studiów licencjackich rozpoczęłam pracę jako nauczyciel języka angielskiego, prowadząc zajęcia w przedszkolu. Praca z dziećmi oraz z młodzieżą daje mi dużo radości i satysfakcji. Od kilku lat podczas wakacji pracuję jako wolontariusz na obozach (również językowym) jako tłumacz lub opiekun. Jedną z moich życiowych pasji (obok języków obcych) jest muzyka

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na kierunku: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii. Ukończyłam studia podyplomowe z edukacji techniczno - informatycznej.  Praca z Państwa dziećmi to dla mnie ogromna przyjemność. Staram się rozbudzać w nich ciekawość i wiarę, że można zmieniać świat. M. Grzegorzewska mówiła, że "nauczyciel musi być osobą "żywą", nie może być nudny, ani popadać w rutynę" - to moje motto w pracy z dziećmi. Wolne chwile spędzam aktywnie - śpiewam w chórze gospel, gram w badmintona i opiekuję się rodziną, która jest dla mnie bardzo ważna. Lubię również posłuchać dobrej muzyki, obejrzeć film lub poczytać książkę. 

mgr Aleksandra Chytroszek

JĘZYK ANGIELSKI

Jestem magistrem filologii angielskiej. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Opolskim. Od około 10 lat mam przyjemność pracować z dziećmi i młodzieżą w szkole, a także na różnego rodzaju obozach. Nauczając angielskiego, staram się pokazać moim uczniom, że rozwijając swoje umiejętności językowe, mogą uczyć się nie tylko gramatyki, ale też gry aktorskiej, swobodnego wypowiadania się na różne tematy oraz poznawania zwyczajów i kultury innych krajów.

W wolnym czasie lubię malować i czytać książki.

Jestem magistrem wychowania fizycznego ze specjalnością nauczycielską (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu). Od najmłodszych lat jestem związana ze sportem i tańcem. Posiadam uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Jestem też instruktorem pływania, aerobiku oraz tańca sportowego i towarzyskiego. Praca z dziećmi stanowi ważną część mojego życia. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam pracując jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej oraz jako instruktor tańca (w MOK-u) i aerobiku prowadząc zajęcia dla dzieci w różnym wieku i dla osób dorosłych. Od 2008 roku jestem współorganizatorką Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Głogowie.

Jestem absolwentką Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczając matematyki staram się przede wszystkim pokazywać uczniom jak wiedzę zdobytą w szkole można wykorzystać w codziennym życiu. Prywatnie lubię pracę w ogródku i… mleczną czekoladę z orzechami.

Po obronie magistra na Akademii Rolniczej w Poznaniu (Wydział Ogrodniczy) zostałam przyjęta na Stacjonarne Studium Doktoranckie Akademii Rolniczej (Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych), gdzie otrzymałam swój dyplom. Mam przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo zrobiłam Kurs dla Nauczycieli Przyrody. Jako matka dwojga dzieci w wieku szkolnym nieustannie uczę się przekazywać wiedzę, komunikować się i rozumieć młodych uczniów poszukując ukrytych w nich talentów i zdolności.

Jestem doktorem nauk humanistycznych (Uniwersytet Wrocławski, specjalność pedagogiczna).Wykształcenie uzupełniłam o podyplomowe studia na kierunku historii. Doświadczenie zdobywałam także pracując w szkole podstawowej w Chojnowie. Z tego okresu mogę się cieszyć sukcesami moich uczniów, którzy byli finalistami wojewódzkich olimpiad historycznych organizowanych  w Legnicy. Moje zainteresowania to przede wszystkim turystyka. Jedną z najciekawszych moich publikacji jest książka „Grupy nieformalne młodzieży”, którą wydałam w 1998 roku.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej ASLAN tworzą zespół nauczycieli – pasjonatów, którzy realizują projekty edukacyjne oraz poświęcają swój czas i serce wychowankom służąc im swoją wiedzą i radą. Są to pedagodzy ponadprzeciętnie zaangażowani, dzięki czemu każde dziecko czuje się ważne, potrzebne, zachęcone do nauki i chętnie przychodzi na zajęcia. Szczególną wagę nauczyciele przykładają do stworzenia możliwości jak najbardziej wszechstronnego rozwoju uczniów.

mgr Teresa Walczak

MATEMATYKA

mgr Iwona Rogowska

GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, MATEMATYKA

Jestem absolwentką geografii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam studia podyplomowe – wiedza o społeczeństwie z edukacją europejską. Jestem nauczycielem dyplomowanym,  egzaminatorem OKE oraz doradcą metodycznym. Uważam, że uczenie i nauczanie, podobnie jak poznawanie świata,  to fascynująca przygoda. W wolnym czasie  lubię wygrzewać się w słońcu, czytać książki słuchać poezji śpiewanej. Moim marzeniem jest powtórzenie wędrówki głównym grzbietem Karkonoszy „od schroniska do schroniska”- jak za dawnych lat.

mgr Marcelina Weiss-Strzelecka

MUZYKA, ŚWIETLICA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

 Tytuł magistra wychowania fizycznego otrzymałam na Wydziale Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Ukończyłam również studia na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna oraz Muzyka. Prywatnie interesuje się muzyką przy czym chętnie uprawiam sport wraz z moimi dwiema uroczymi córeczkami. Staram się ciekawie i owocnie prowadzić lekcję. Mój osobisty cel to zachęcać młode pokolenie do obcowania z muzyką i korzystania z jej wartości i przyjemności. Zrozumienie muzyki wzbogaca psychikę dziecka oraz skutecznie wpływa na jego rozwój. Dzięki różnorodności charakteru i nastroju w świecie muzyki w dziecku kształtuje się większa wrażliwość oraz etyczna postawa. A więc obcowanie od najmłodszych lat z muzyką i sportem na pewno zaowocuje w jego przyszłym , dorosłym życiu.

mgr Joanna Zimońska

ŚWIETLICA

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Zielonogóskim. Jestem absolwentką  studiów podyplomowych o specjalizacji doradztwo zawodowe.  Mam za sobą wiele szkoleń, kursów i warsztatów, dzięki którym profesjonalnie potrafię indywidualizować pracę z dzieckiem, wspierać jego wszechstronny rozwój, aktywizować do działania. Od 6 lat jestem wychowawcą świetlicy szkolnej.  Interesuję się muzyką i plastyką, które w dużej mierze chcę proponować dzieciom podczas zajęć jako formę wyrażania siebie i swoich emocji. Praca z dziećmi to nie tylko moja praca, ale również pasja dlatego w to co robię angażuję się całą sobą. Największym osiągnięciem na stopie zawodowej jest zadowolenie i uśmiech moich wychowanków. Ich radość ze spędzonych razem chwil,  wspólnych zabaw, a także ich osiągnięcia i sukcesy, jak również bardzo dobrze układająca się współpraca z rodzicami.

mgr Dorota Wołoszyn

JĘZYK POLSKI

Jestem absolwentką filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończyłam również studia na kierunku terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii. Moje pasje to: teatr, literatura, dobre kino i aktywny wypoczynek. Staram się ciekawie prowadzić zajęcia, sprawiać, by uczniowie widzieli w nauce sens. Uważam, że lekcja ma być tajemnicą, którą uczeń odkrywa. Chętnie podejmuję wyzwania, a kiedy działam, daję z siebie 200%.

mgr Patrycja Źrebiec

CHEMIA 

Tytuł magistra obroniłam na Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Biologicznych). Specjalizuję się w mikrobiologii. Posiadam także przygotowanie nauczycielskie. Podczas nauczania lubię pokazywać podopiecznym zależności między informacjami oraz odnosić wiedzę teoretyczną do codziennego życia. Chętnie stosuje także zróżnicowane źródła wiedzy oraz metody pracy, ponieważ zdaję sobie sprawę jak duży wpływ ma zobrazowanie zagadnienia na jego skuteczne zapamiętanie. Zwracam także uwagę na systematyczność pracy uczniów, ponieważ wiem, że jest ona kluczem do sukcesu. Jeżeli chodzi o nauczany przedmiot, to w szczególności interesują mnie zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem oraz jego wpływem na nasze codzienne funkcjonowanie i potencjalną długość życia w zdrowiu oraz inżynieria genetyczna. Poza tym interesuję się także psychologią, a w szczególności psychologią kryminalistyczną oraz chemią. W wolnym czasie lubię aktywnie spędzać czas:  latem pływać i biegać, a zimą- jeździć na nartach. Chętnie czytam powieści kryminalne oraz czasopisma popularnonaukowe o tematyce biologicznej.

Miałem 15 lat kiedy zostałem poproszony o poprowadzenie zajęć artystyczny w Klubie Osiedlowym w Białymstoku. Nie wiedziałem, wówczas, że jest to początek edukacyjnej przygody, która trwa do dzisiaj. Wspólnie z małżonką mieliśmy zaszczyt studiować w Norwegii, Warszawie i Stanach Zjednoczonych. W 2010 roku otrzymałem tytuł doktora na wydziale historii kościoła na University of Wales. Obecnie jesetem pastorem Kościóła Baptystów w Głogowie. Oraz nauczycielem języka angielskiego. 

Moją pasją jest służba innym, szczgólnie dziciom. 

Jestem absolwentką Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako  nauczyciel dyplomowany pracowałam z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach edukacyjnych, w szkole ponadpodstawowej , gimnazjum czy szkole podstawowej. Ponadto jestem  edukatorem MEN oraz egzaminatorem OKE. Największą satysfakcję mam ze współpracy z młodzieżą i dziećmi, z którymi odkrywamy tajemnice matematycznego świata. Uwielbiam góry o każdej porze roku, wędrówki, narty, poznawanie nowych miejsc.

Teresa Walczak