Ukończylam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na kierunku praca socjalna oraz jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Uwielbiam pracę z dziećmi! Kocham śpiewać oraz malować i robić to wspólnie z dziećmi, z którymi pracuję. Staram się aby każdy dzień mojej pracy był błogosławieństwen dla mnie, osób z którymi pracuję i dzieci, którymi się opiekuję!

Tytuł magistra fizyki w zakresie dydaktyki fizyki uzyskałem w roku 1994 na Uniwersytecieim. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 roku na tej samej uczelni uzyskałem stopieńnaukowy doktora nauk fizycznych. W roku 2019 uzyskałem stopień doktorahabilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie fizyka i w tymsamym roku stanowisko profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Moja pracadydaktyczna obejmowała wszystkie szczeble edukacyjne począwszy od szkołypodstawowej, poprzez gimnazjum, szkołę ponadpodstawową (ponadgimnazjalną), askończywszy na szkolnictwie wyższym. Pierwszy okres pracy dydaktycznej to 7 lat pracyw Szkole Podstawowej w Grębocicach, jako nauczyciel fizyki, matematyki i wchodzącejwówczas do szkół informatyki. W tym okresie kilku prowadzonych przeze mnie uczniówzostało laureatami w wojewódzkich konkursach fizycznych, a na koniec jeden z wychowanków zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie z fizyki dla uczniów szkółpodstawowych. Potem nastał okres pracy związanej również z rozwojem naukowym ipracy dydaktycznej tylko głównie w szkolnictwie wyższym (Uniwersytet Zielonogórski,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PWSZ Głogów). W tym czasie opróczpracy naukowej uczestniczyłem w konstruowaniu programu studiów i kierowaniu różnychform kształcenia studentów ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania ich do pracydydaktycznej. Od kilku lat z przyjemnością powróciłem do nauczania w szkolegimnazjalnej i ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej) w Szkole Mistrzostwa SportowegoCERTUS w Głogowie. W tym roku (2022/23) również mam przyjemność wrócić ponowniedo szkoły podstawowej i mam nadzieję przekazać jak najwięcej ze swoich doświadczeńdydaktycznych uczniom Szkoły Podstawowej ASLAN w Głogowie.

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na kierunkach:  pedagogika rodzinna oraz opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach:  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz plastyka w szkole.

Cieszą mnie sukcesy, które odnoszą dzieci, ich radość, uśmiech i szczerość. Ich kolejne „małe zwycięstwa” są motorem do dalszego działania. Ważne jest dla mnie zdobywanie nowych umiejętności. W wolnym czasie lubię podróżować i poznawać nowe miejsca.

Jestem magistrem filologii polskiej. Ukończyłam również studia podyplomowe z historii oraz geografii. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego, jestem egzaminatorem CKE. W swojej pracy najbardziej cenię sobie kontakt z młodzieżą. Każdy człowiek, to niepowtarzalna jednostka, która ma swoje predyspozycje, pasje, oczekiwania, ale również ograniczenia. Dlatego też, poza nadrzędnym celem, jakim jest nauczanie, staram się nieustannie motywować moich uczniów do pracy, pobudzać ich ciekawość i pozostawiać przestrzeń do wyrażania swoich przekonań. Prywatnie uwielbiam czytać, wyszukuję starocie i zajmuję się ich renowacją , fotografuję, spędzam jak najwięcej czasu z rodziną.

Tytuł magistra filologii angielskiej uzyskałam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2020 roku, ale już po studiach licencjackich rozpoczęłam pracę jako nauczyciel. Pozwoliło mi to na zdobycie doświadczenia w nauczaniu różnych grup wiekowych, od maluchów do licealistów. 

Najmocniej ukształtowała mnie praca w szkole Montessori we Wrocławiu, gdzie dowiedziałam się jak rozbudzać w uczniach wewnętrzną motywację, jak prowadzić ich do samodzielności i jak pokazywać im, by brali odpowiedzialność za własną naukę. 

Chcę zarażać innych pasją do języka angielskiego i ułatwiać dostrzeganie sensu w nauce języków obcych, uczyć otwartości na inne kultury i przede wszystkim chęci nawiązywania więzi z drugim człowiekiem.

W zawodzie nauczyciela najbardziej lubię ciągłą potrzebę samokształcenia i odkrywania nowych metod nauczania, by jak najbardziej indywidualizować proces nauczania i znaleźć jak najlepszą drogę dotarcia do każdego z moich uczniów i nawiązania z nimi dobrej relacji. Dlatego też stale poszukuję kursów, szkoleń i konferencji, które skupiają się nie tylko wokół nauczania języka angielskiego. Na początku 2022 roku uzyskałam tytuł tutora I stopnia w Collegium Wratislaviense. Bezustannie staram się też pogłębiać swoją wiedzę z zakresu neurodydaktyki.

Jestem nauczycielem kontraktowym. Ukończyłam studia licencjacki – Edukacja Przedszkolna oraz studia magisterskie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Systematycznie biorę udział w konkursach i szkoleniach doskonalących moje kwalifikacje i kompetencje. Zawsze marzyłam o pracy z dziećmi. Cieszę się, że każdego dnia mam wpływ na wszechstronny rozwój moich wychowanków. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego staram się dostosować moją pracę do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Wychowanie oraz dzielenie się wiedzą to dla mnie misja, którą realizuję z pasją. Prywatnie jestem mamą i żoną. Uwielbiam spędzać czas z rodziną, podróżować. W czasie wolnym lubię czytać książki, gotować i piec ciasta.

Od najmłodszych lat uwielbiałem sport i starałem się zawsze, aby był on integralną częścią mojego życia.. Od 25 lat związany jestem z piłką ręczną, nadal jestem czynnym zawodnikiem. Jestem instruktorem piłki ręcznej oraz instruktorem badmintona. Wraz z ukończeniem studiów dojrzałem do decyzji, aby zarażać pasją i miłością do sportów najmłodszych. Cel ten realizuje jako nauczyciel i trener.

„Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień.”

Jestem absolwentką Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako  nauczyciel dyplomowany pracowałam z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach edukacyjnych, w szkole ponadpodstawowej , gimnazjum czy szkole podstawowej. Ponadto jestem  edukatorem MEN oraz egzaminatorem OKE. Największą satysfakcję mam ze współpracy z młodzieżą i dziećmi, z którymi odkrywamy tajemnice matematycznego świata. Uwielbiam góry o każdej porze roku, wędrówki, narty, poznawanie nowych miejsc.

Ukończyłam filologię hiszpańską w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Od 2013 roku pracuję jako nauczyciel języka hiszpańskiego. Ważny jest dla mnie dobry kontakt z moimi uczniami. Każdy rok z nimi jest dla mnie bardzo cennym doświadczeniem i dzięki temu cały czas poszukuję nowych sposobów, aby każdy uczeń mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwość. W mojej pracy najważniejsza jest sumienność i zaangażowanie. Ucząc, pragnę przekazywać moim uczniom, że znajomość języka hiszpańskiego jest bardzo przydatna i pozwala na porozumiewanie się z ponad półtora miliardem ludzi na świecie. Moją pasją jest przede wszystkim poznawanie kultury hispanoamerykańskiej. Lubię również czytać książki, oglądać seriale na Netflixie, a także spędzać aktywnie czas z bliskimi.

Będąc małym dzieckiem lubiłam udawać nauczycielkę. Zabawę ułatwiał fakt, że mam dwóch młodszych braci, którzy nie mieli wyboru i musieli grzecznie siedzieć w wymyślonej klasie. Pochodzę z rodziny nauczycieli i decyzja o wyborze zawodu była oczywista. Ukończyłam Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu z tytułem licencjata, a następnie Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie, gdzie obroniłam tytuł magistra. Praca z dziećmi daje mi dużo energii i sprawia ogromną przyjemność. Największą satysfakcję daje sympatia i zaufanie uczniów. Prywatnie lubię jeździć na rowerze, czytać książki i gotować. 

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. Zdobyte kwalifikacje i umiejętności poszerzam uczęszczając w różnych kursach. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zaangażowanie moich podopiecznych sprawia mi wiele radości, satysfakcji i nieustannie motywuje do dalszego zaskakiwania ich nowymi pomysłami.  Podziwiam ich spontaniczność i entuzjazm oraz ciekawość świata. Obserwowanie tego, jak dzieci pokonują nowe trudności, jak się zmieniają i rozwijają utwierdza mnie w przekonaniu sensu mojej pracy, a każdy uśmiech na ich twarzy jest dla mnie ogromną nagrodą. Punktem wyjścia w moich relacjach z dziećmi jest zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, która jest wstępem do pracy nad ich wszechstronnym rozwojem.

Moją pasją jest służba innym, szczególnie dzieciom. 

Miałem 15 lat kiedy zostałem poproszony o poprowadzenie zajęć artystyczny w Klubie Osiedlowym w Białymstoku. Nie wiedziałem, wówczas, że jest to początek edukacyjnej przygody, która trwa do dzisiaj. Wspólnie z małżonką mieliśmy zaszczyt studiować w Norwegii, Warszawie i Stanach Zjednoczonych. W 2010 roku otrzymałem tytuł doktora na wydziale historii kościoła na Uniwersytecie Walijskim. Obecnie jestem pastorem Kościoła Baptystów w Głogowie oraz nauczycielem języka angielskiego. Moją pasją jest sztuka i służba innym. 

  Tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Zielonogórskim, swoje wykształcenie uzupełniłam poprzez studia podyplomowe na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane. Prywatnie interesuję się wędrówkami górskimi i ostatni coraz bardziej wspinaczką skałkową. Nasze polskie Tatry nie mają przede mną tajemnic. Udało mi się także zdobyć szczyt w Alpach, i już są kolejne plany.  Jestem zwolenniczką motta: ,,Chcieć, to znaczy móc” i staram się przekazywać to dzieciom już od najmłodszych lat, motywując ich do pracy i różnych działań, uwzględniając ich naturalne zdolności i zainteresowania. Swoje doświadczenie zdobywałam pierwotnie w placówkach przedszkolnych, co uważam obecnie za bardzo pomocne w edukacji wczesnoszkolnej. Pozwoliło mi to, na zrozumienie i poznanie  dziecka na każdym etapie rozwoju  tak, aby odpowiednio wspierać  jego indywidualny proces kształcenia. Bardzo lubię swoją pracę z dziećmi J

Praca w zawodzie nauczyciela pozwala mi łączyć obowiązki z pasją. Planując ścieżkę kształcenia wiedziałam, że będzie ona nakierowana na pracę z najmłodszymi. Ukończyłam więc studia pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. U moich wychowanków pragnę zaszczepić pasję do nauki, odkrywania świata i zdrowego stylu życia, a przede wszystkim umiejętność poszukiwania i zdobywania wiedzy o otaczającym ich świecie. W trakcie pracy z uczniami chętnie wykorzystuję metody aktywizujące ich do działania. Zależy mi, aby odkryli w sobie pasje, dostrzegli swoje predyspozycje i śmiało osiągali wyznaczone cele.

 

Moja droga do zostania nauczycielem była dość zawiła. Od zawsze lubiłam przebywać z ludźmi. Dlatego też zdecydowałam się na studia dziennikarskie. Ukończenie studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna spowodowały u mnie pewien niedosyt w wyniku którego, podjęłam pracę w lokalnej gazecie i rozgłośni radiowej (mimo mojego uwielbienia do tego co robię , nie dawały poczucia spełnienia w tym co robię).  Rozpoczęłam wówczas kolejny kierunek Pedagogika Mediów , jego ukończenie i praktyki zaczęły  moją „przyjaźń” z pedagogiką. Z czasem udzielając coraz częściej korepetycji dzieciom. Zauważyłam, że sprawia mi to ogromną przyjemność.  Podjęcie i ukończenie kolejnych studiów na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna , utwierdziły mnie w przekonaniu, że to jest to! Kolejne kursy, szkolenia i inne formy kształcenia aż nareszcie praca w zawodzie. I tak do dziś udaje mi się łączyć przyjemne z pożytecznym ;) Świat widziany oczami dziecka jest dużo bardziej kolorowy niż Nasz  (dorosłych ). Oprócz różnych  kolorów , są jeszcze ich odcienie.  Paleta barw i emocji, jaką reprezentują najmłodsi jest tak fascynująca, zmienna i pełna zagadek -  każdy dzień z nimi jest jak nowa przygoda. Każdy dzień jest jak niespodzianka  z bombonierki, jego otwieranie i smakowanie.  Nigdy nie wiem na jaką czekoladkę  trafię, sprawia mi to ogromną przyjemność  i chcę, żeby się nigdy nie skończyły ;)

 

Pierwsze kroki jako pedagog stawiałam będąc animatorem dzieci. Następnie już jako absolwent Politechniki Wrocławskiej (z uprawnieniami pedagogicznymi) byłam nauczycielem w Zespole Szkół Akademickich. Jestem autorem programu dla kierunków około medycznych z rozszerzeniem chemii-fizycznej, biochemii i genetyki. Większość mojego życia zawodowego pracowałam z naukowcami z  Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz kilku krajów Europejskich zajmując się najnowszymi badaniami medycznymi (m.in. wykrywaniem raka, transplantologią komórek macierzystych). Dzięki pracy w Cambridge i Londynie miałam ciągły dostęp do międzynarodowych projektów naukowych, w których mogłam prowadzić szkolenia (konferencje, kongresy) i rozwijać wiedzę młodych przyszłych naukowców na całym świecie. Przez cały ten czas dzięki znajomości programów szkół ORPEG oraz LIBRATUS  śledziłam zamiany i trendy edukacyjne Polsce, a w praktyce kształciłam dzieci w pełnym zakresie edukacyjnym.

 

Tytuł magistra obroniłam na Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Biologicznych). Specjalizuję się w mikrobiologii. Posiadam także przygotowanie nauczycielskie. Podczas nauczania lubię pokazywać podopiecznym zależności między informacjami oraz odnosić wiedzę teoretyczną do codziennego życia. Chętnie stosuje także zróżnicowane źródła wiedzy oraz metody pracy, ponieważ zdaję sobie sprawę jak duży wpływ ma zobrazowanie zagadnienia na jego skuteczne zapamiętanie. Zwracam także uwagę na systematyczność pracy uczniów, ponieważ wiem, że jest ona kluczem do sukcesu. Jeżeli chodzi o nauczany przedmiot, to w szczególności interesują mnie zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem oraz jego wpływem na nasze codzienne funkcjonowanie i potencjalną długość życia w zdrowiu oraz inżynieria genetyczna. Poza tym interesuję się także psychologią, a w szczególności psychologią kryminalistyczną oraz chemią. W wolnym czasie lubię aktywnie spędzać czas:  latem pływać i biegać, a zimą- jeździć na nartach. Chętnie czytam powieści kryminalne oraz czasopisma popularnonaukowe o tematyce biologicznej.

mgr Patrycja Źrebiec

CHEMIA 

Jestem absolwentką filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończyłam również studia na kierunku terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii. Moje pasje to: teatr, literatura, dobre kino i aktywny wypoczynek. Staram się ciekawie prowadzić zajęcia, sprawiać, by uczniowie widzieli w nauce sens. Uważam, że lekcja ma być tajemnicą, którą uczeń odkrywa. Chętnie podejmuję wyzwania, a kiedy działam, daję z siebie 200%.

mgr Dorota Wołoszyn

JĘZYK POLSKI

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Zielonogóskim. Jestem absolwentką  studiów podyplomowych o specjalizacji doradztwo zawodowe.  Mam za sobą wiele szkoleń, kursów i warsztatów, dzięki którym profesjonalnie potrafię indywidualizować pracę z dzieckiem, wspierać jego wszechstronny rozwój, aktywizować do działania. Od 6 lat jestem wychowawcą świetlicy szkolnej.  Interesuję się muzyką i plastyką, które w dużej mierze chcę proponować dzieciom podczas zajęć jako formę wyrażania siebie i swoich emocji. Praca z dziećmi to nie tylko moja praca, ale również pasja dlatego w to co robię angażuję się całą sobą. Największym osiągnięciem na stopie zawodowej jest zadowolenie i uśmiech moich wychowanków. Ich radość ze spędzonych razem chwil,  wspólnych zabaw, a także ich osiągnięcia i sukcesy, jak również bardzo dobrze układająca się współpraca z rodzicami.

mgr Joanna Zimońska

ŚWIETLICA

 Tytuł magistra wychowania fizycznego otrzymałam na Wydziale Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Ukończyłam również studia na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna oraz Muzyka. Prywatnie interesuje się muzyką przy czym chętnie uprawiam sport wraz z moimi dwiema uroczymi córeczkami. Staram się ciekawie i owocnie prowadzić lekcję. Mój osobisty cel to zachęcać młode pokolenie do obcowania z muzyką i korzystania z jej wartości i przyjemności. Zrozumienie muzyki wzbogaca psychikę dziecka oraz skutecznie wpływa na jego rozwój. Dzięki różnorodności charakteru i nastroju w świecie muzyki w dziecku kształtuje się większa wrażliwość oraz etyczna postawa. A więc obcowanie od najmłodszych lat z muzyką i sportem na pewno zaowocuje w jego przyszłym , dorosłym życiu.

mgr Marcelina Weiss-Strzelecka

MUZYKA, ŚWIETLICA,

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Jestem absolwentką geografii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam studia podyplomowe – wiedza o społeczeństwie z edukacją europejską. Jestem nauczycielem dyplomowanym,  egzaminatorem OKE oraz doradcą metodycznym. Uważam, że uczenie i nauczanie, podobnie jak poznawanie świata,  to fascynująca przygoda. W wolnym czasie  lubię wygrzewać się w słońcu, czytać książki słuchać poezji śpiewanej. Moim marzeniem jest powtórzenie wędrówki głównym grzbietem Karkonoszy „od schroniska do schroniska”- jak za dawnych lat.

mgr Iwona Rogowska

GEOGRAFIA,

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

MATEMATYKA

mgr Teresa Walczak

MATEMATYKA

Nauczyciele Szkoły Podstawowej ASLAN tworzą zespół pasjonatów, którzy realizują projekty edukacyjne i poświęcają swój czas i serce uczniom służąc im swoją wiedzą i radą. To ponadprzeciętnie zaangażowani wychowawcy, dzięki którym każde dziecko czuje się ważne, potrzebne, zachęcone do nauki i chętnie przychodzi na zajęcia. Nauczyciele przywiązują szczególną wagę do tworzenia możliwości jak najbardziej wszechstronnego rozwoju uczniów.

Jestem doktorem nauk humanistycznych (Uniwersytet Wrocławski, specjalność pedagogiczna). Uzupełniłam swoją edukację o studia podyplomowe z zakresu historii. Doświadczenie zdobywałam również pracując w szkole podstawowej w Chojnowie. Z tego okresu mogę cieszyć się sukcesami moich uczniów, którzy byli finalistami wojewódzkich olimpiad historycznych organizowanych w Legnicy. Moje zainteresowania to przede wszystkim turystyka. Jedną z najciekawszych moich publikacji jest książka „Nieformalne grupy młodzieży”, którą opublikowałam w 1998 roku.

Po obronie tytułu magistra na Akademii Rolniczej w Poznaniu (Wydział Ogrodniczy) zostałam przyjęty do Stacjonarnego Studium Doktoranckiego Akademii Rolniczej (Wydział Metod Matematycznych i Statystycznych), gdzie otrzymałam dyplom. Mam wykształcenie pedagogiczne. Dodatkowo zrobiłam Kurs Nauczycieli Przyrody. Jako mama dwójki dzieci w wieku szkolnym nieustannie uczę się przekazywać wiedzę, komunikować się i rozumieć młodych uczniów, poszukując ukrytych w nich talentów i umiejętności.

Jestem absolwentem Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ucząc matematyki staram się pokazać uczniom, jak wiedzę zdobytą w szkole można wykorzystać w życiu codziennym. Prywatnie lubię pracę w ogrodzie i... mleczną czekoladę z orzechami.

Jestem magistrem wychowania fizycznego ze specjalnością nauczycielską (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu). Od najmłodszych lat jestem związana ze sportem i tańcem. Posiadam uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Jestem też instruktorem pływania, aerobiku oraz tańca sportowego i towarzyskiego. Praca z dziećmi stanowi ważną część mojego życia. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam pracując jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej oraz jako instruktor tańca (w MOK-u) i aerobiku prowadząc zajęcia dla dzieci w różnym wieku i dla osób dorosłych. Od 2008 roku jestem współorganizatorką Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Głogowie.

Jestem magistrem filologii angielskiej. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Opolskim. Od około 10 lat mam przyjemność pracować z dziećmi i młodzieżą w szkole, a także na różnego rodzaju obozach. Nauczając angielskiego, staram się pokazać moim uczniom, że rozwijając swoje umiejętności językowe, mogą uczyć się nie tylko gramatyki, ale też gry aktorskiej, swobodnego wypowiadania się na różne tematy oraz poznawania zwyczajów i kultury innych krajów.

W wolnym czasie lubię malować i czytać książki.

mgr Aleksandra Chytroszek

JĘZYK ANGIELSKI

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na kierunku: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii. Ukończyłam studia podyplomowe z edukacji techniczno - informatycznej.  Praca z Państwa dziećmi to dla mnie ogromna przyjemność. Staram się rozbudzać w nich ciekawość i wiarę, że można zmieniać świat. M. Grzegorzewska mówiła, że "nauczyciel musi być osobą "żywą", nie może być nudny, ani popadać w rutynę" - to moje motto w pracy z dziećmi. Wolne chwile spędzam aktywnie - śpiewam w chórze gospel, gram w badmintona i opiekuję się rodziną, która jest dla mnie bardzo ważna. Lubię również posłuchać dobrej muzyki, obejrzeć film lub poczytać książkę. 

Ukończyłam studia  na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku lingwistyka stosowana.

W trakcie ostatniego roku studiów licencjackich rozpoczęłam pracę jako nauczyciel języka angielskiego, prowadząc zajęcia w przedszkolu. Praca z dziećmi oraz z młodzieżą daje mi dużo radości i satysfakcji. Od kilku lat podczas wakacji pracuję jako wolontariusz na obozach (również językowym) jako tłumacz lub opiekun. Jedną z moich życiowych pasji (obok języków obcych) jest muzyka

Tytuł magistra historii otrzymałam na Wydziale Humanistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Ukończyłam również studnia na kierunku Technologia Informacyjna i Informatyka.  Moi uczniowie mogą się poszczycić zaszczytnymi miejscami w międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich oraz powiatowych konkursach i olimpiadach. Jestem laureatką konkursu Instytutu Badań Edukacyjnych dla nauczycieli „Lekcja dobrej historii”. Angażuję się prowadząc ciekawe lekcje i staram się rozbudzać wśród uczniów zainteresowanie historią. Od kilku lat zajmuję się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych z projektów zewnętrznych (EFS POKL, Comenius, Fundusze Szwajcarskie).

Jestem magistrem filologii polskiej. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Na lekcjach języka polskiego stale wykorzystuję kontekst historyczny, aby ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień literackich. Uzyskałam  stopień nauczyciela dyplomowanego oraz egzaminatora zewnętrznego CEC. Szczególnie interesuje mnie teatr, którym staram się również zarażać młodzież organizując spektakle w szkole i poza nią. Kolejną moją pasją jest poezja i propagowanie dorobku literackiego głogowskich poetów. Oprócz przekazywania wiedzy zależy mi również na odkrywaniu różnych talentów i możliwości w uczniach, a także budowaniu osobowości absolwenta, który z łatwością odnajdzie się w wymagającym pozaszkolnym życiu.

 

mgr Tomasz Terefenko

RELIGIA (Protestancka)

mgr Joanna Krajewska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Urszula Garbacz

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Aneta Szymańska

LOGOPEDA

dr Zbigniew Wierzchowski 

JĘZYK ANGIELSKI, MALARSTWO

mgr Katarzyna Cześniuk-Kurtys

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Angelika Śpiewak

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Dagmara Olechowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Przemek Skalik

SZACHY

mgr Mateusz Płaczek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Karol Korpak

MATEMATYKA

mgr Marta Gęstwa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Anna Gwiazda

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Adriana Sznigir

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Anna Świercz

EDUKACJA

WCZESNOSZKOLNA

mgr Dorota Doskocz

WYCHOWANIE

DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Katarzyna Bryś

FIZYKA I CHEMIA

mgr Anna Andruszkiewicz

JĘZYK ANGIELSKI

Beata Ćwik- Rzepa  

RELIGIA

Monika Sosnowska 

RPEDAGOG SPECJALNY

I NAUCZYCIEL ŚWIETLICY

Agnieszka Gerstendorf

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Magda Hołub 

JĘZYK POLSKI

Anna Piotrowicz

ŚWIETLICA,  KÓŁKO MALARSKIE

dr Matysiak Ryszard 

FIZYKA

Białek Joanna

RELIGIA

mgr Anna Sulima

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Anna Oliwa-Płaczek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Małgorzata Ostrowska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Marta Kaczmarek

TECHNIKA, INFORMATYKA

Małgorzata Zarubajko, M.A.

HISTORIA

dr Izabela Kucharczyk

PRZYRODA, BIOLOGIA,

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

dr Maria Fudali-Pyszka

HISTORIA

mgr Alicja Smolińska 

MATEMATYKA

mgr  Marta Kaczmarek

SEKRETARKA

mgr  Małgorzata Zarubajko

WICEDYREKTOR

mgr  Anna Świercz

DYREKTOR

mgr Małgorzata Jankowska

JĘZYK POLSKI

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ASLAN