V Powiatowy Konkurs Poetycki 
 „Człowiek to brzmi dumnie”

WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) Uczestnik zgłasza do konkursu 2 niepublikowane i nienagrodzone utwory na powyższy temat

b) Wiersze opatrzone godłem (słownym), w kopercie umieszczone dane: imię, nazwisko, adres, telefon, wiek, nazwa szkoły, opiekun.

 

CELE:

1. Propagowanie piękna języka polskiego

2. Zachęcanie do tworzenia utworów poetyckich

3. Rozwijanie talentów literackich

4. Uwrażliwianie na los drugiego człowieka

5. Budzenie empatii.

 

JURY:

1. Niezależne, niezwiązane z organizatorem trzyosobowe jury dokonuje oceny zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w regulaminie.

2. Obrady jury są tajne.

3. Ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna.

 

KRYTERIA OCENIANIA:

- zgodność z hasłem przewodnim

- oryginalność realizacji tematu

- nieszablonowość

- wartości artystyczne

- poprawność językowa

- zastosowanie i jakość doboru środków stylistycznych

- struktura tekstu

- samodzielność

 

TERMINY:

- nadsyłanie wierszy do 30 listopada 2021 r.

- osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione osobiście lub telefonicznie i zaproszone na galę finałową, która odbędzie się przed Bożym Narodzeniem.

Wszelkich informacji udzielają p. M. Jankowska i p. D. Wołoszyn.