ROZSZERZONA MATEMATYKA

„Matematyka jest to królowa wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem.”

 

Jan Śniadecki

Dzięki dodatkowym godzinom matematyki w naszej szkole, uczniowie poznają użyteczność tej dziedziny nauki, wykorzystują w codziennym życiu pojęcia i umiejętności matematyczne. Szczególną uwagę przywiązujemy do sprawnego posługiwania się przez uczniów różnego typu jednostkami, z którymi spotykają się na co dzień. Pokazujemy, że matematyka jest wokół nas np. w sklepie podczas obniżek o dany procent, czy na mapie podczas planowania podróży nad morze czy podczas remontu pokoju. Uczniowie poznają układ współrzędnych, uczą się wybranych konstrukcji geometrycznych, sprawnie posługują się procentami i skalą. Matematyka w naszej szkole to nie tylko rachunki, ale przede wszystkim umiejętność myślenia, analizowania, precyzyjnego formułowania myśli i wyciągania wniosków.

Zwiększona liczba godzin pozwala nam na dostosowanie omawianych treści do potrzeb uczniów, a także lepsze przygotowanie do egzaminu zewnętrznego. Uczniowie zapisują przedziały liczbowe z wykorzystaniem symboliki matematycznej, rozwiązują nierówności, znają i stosują wzory skróconego mnożenia, uczą się przeprowadzać proste dowody matematyczne, rozwiązują równania z wartością bezwzględną, poznają własności figur geometrycznych, ćwiczą wyobraźnię przestrzenną wyznaczając m.in. przekroje brył, poznają funkcję liniową i jej własności, spotykają się z trygonometrią kąta ostrego oraz z działaniami które można wykonywać na zbiorach liczbowych.