Nasza szkoła oferuje rozszerzony pakiet godzin języka angielskiego. Uczniowie z klas I-III SP mają cztery godziny dydaktyczne tego języka.

W klasach IV-VIII uczniowie mają cztery godziny dydaktyczne z nauczycielem z Polski, oraz dodatkową piątą godzinę z konwersacji w języku angielskim.

Cztery godziny zajęć z angielskiego daje możliwość nie tylko skuteczniejszego utrwalenia materiału, ale także poszerzenie programu o dodatkowe zagadnienia oraz dostosowanie go do potrzeb i zainteresowań uczniów. 

Na zajęciach uczniowie najchętniej uczą się poprzez materiał audiowizualny.

Wykorzystanie filmów, piosenek, filmików z platform edukacyjnych okazuje się nie tylko przyjemnym, ale także skutecznym sposobem nauki. Zajęcia z Native Speakerem nastawione są na rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia. Uczniowie mogą zastosować swoją wiedzę w praktyce, rozmawiając z Native Speakerem na zróżnicowane tematy. Dzięki większej liczbie godzin, nasi uczniowie stopniowo nabierają pewności siebie i chętnie sprawdzają swoje możliwości językowe w różnych sytuacjach. Chętnie spotykają się z gośćmi z zagranicy, którzy często odwiedzają szkołę. Biorą udział w obozach językowych i wyjazdach do USA.

Uczniom najbardziej zakręconym na punkcie języków obcych oferujemy także kółka języka angielskiegoucząc. Wykorzystywane są do tego materiały zaczerpnięte z różnych źródeł, między innymi archiwalne arkusze konkursowe dostępne na oficjalnych stronach internetowych. Zgłębianie tajników języka angielskiego jest pasją niejednego z naszych uczniów.

ROZSZERZONY

J. ANGIELSKI