09 października 2023

W SŁUŻBIE PRAWU

Klasy VI - VIII wzięły udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym "W SŁUŻBIE PRAWU". Jedna z ważnych zasad prawnych mówi o tym, że nieznajomość prawa szkodzi. Pani Małgorzata Sobków - funkcjonariusz służby więziennej w wykładzie z edukacji prawnej uświadomiła naszych uczniów w kwestii fundamentalnych zasad prawa, jak również ukazała realia grożące tym, którzy nie przestrzegają norm prawnych. Spotkanie polegało między innymi na uświadomieniu uczniom, że więzienie jest najgorszym ze scenariuszy młodego człowieka. Pani Małgorzata zwróciła również uwagę na zjawisko przemocy rówieśniczej. Omówione zostały przykłady zachowań oraz nieodpowiedzialnych decyzji, które w konsekwencji mogą doprowadzić do umieszczenia młodej osoby w zakładzie karnym. Uczestnicy spotkania zostali wyczuleni na sytuacje oraz zachowania, których powinni unikać, by nie popaść w konflikt z prawem. W trakcie zajęć uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda od środka samochód służby więziennej.