Wizja szkoły

Cieszyć się sukcesem naszych uczniów przygotowanych do życia 

w zmieniającym się świecie. 

 

 Był sobie młody człowiek …

mieszkał w kraju, z którego historią i tradycją się utożsamiał. Szanował język ojczysty. Był wrażliwy na piękno przyrody i czuł się za nią odpowiedzialny. Wkrótce dołączyli do niego inni. Każdy z nich był na swój sposób samodzielny, kreatywny i miał zasady.

Inspirowani przez nauczycieli, młodzi ludzie tworzą społeczność, w której kierują się chrześcijańskimi wartościami szanując prawa każdego do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych. Współpraca motywuje ich do ciągłego i wszechstronnego rozwoju. Mają wspólny cel: zdobyć wiedzę i kompetencje pozwalające zmierzyć się z wyzwaniami, nierzadko przekraczając swoje ograniczenia. Kiedy każdy z nich wyruszy swoją drogą, będzie miał świadomość własnej wartości i potrzebę rozwoju. Będzie wrażliwy i odpowiedzialny za siebie i innych. 

 

          … ci młodzi ludzie uczą się w naszej szkole.