Nasza szkoła korzysta z Discord który  jest usługą komunikacyjną z funkcją czatu głosowego, tekstowego i wideo.

MIEJSCE ABY POBRAĆ DISCORD

https://discord.com/download - tu możesz pobrać DISCORD  

POBIERZ DISCORD

 

 

 

 

Od roku 2020 uczymy w klasach I-VIII mamy pełną możliwość zdalnego nauczania. Trudny etap pandemii przeszedł bez zakłóceń i bez strat dla wymaganego materiału szkolnego.  Lekcje online dzięki platformie DISCORD przebiegały w taki sam sposób jak odbywały w budynku szkolnym łącznie z przerwami i kółkami zainteresowań.